Konserter år for år
» Konserter i 2024
» Konserter i 2023
» Konserter i 2022
» Konserter i 2021
» Konserter i 2020
» Konserter i 2019
» Konserter i 2018
» Konserter i 2017
» Konserter i 2016
» Konserter i 2015
» Konserter i 2014
» Konserter i 2013
» Konserter i 2012
» Konserter i 2011
» Konserter i 2010
» Konserter i 2009
» Konserter i 2008
» Konserter i 2007
» Konserter i 2006
» Konserter i 2005
» Konserter i 2004
» Konserter i 2003
» Konserter i 2002

SJUENDE FAR I HUSET bookes av
Artistpartner ved Svein Bye
67 11 62 11 / 90 60 15 95.

Konserter

Oversikt over gjennomførte og kommende konserter.
Høstens turné bookes nå, følg med.

Dato Sted
26.02.2016 Kongsberg - Gamle Norge Pub AS
09.04.2016 Vinne - Vinne samfunnshus
23.07.2016 Stiklestad - Stikelstad Kultursenter (utendørs)
20.08.2016 Lukket arrangement - *
09.09.2016 Budal - Budal samfunnshus
10.09.2016 Stjørdal - Prestmoen Kulturpark
10.11.2016 Steinkjer - *
17.12.2016 VERDAL - Tindved Kulturhage